Όροι Χρήσης
Καλώς ήλθατε στον δικτυακό μας τόπο. Διαβάστε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης:

1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου SpringHome.gr ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δικαιούχος διατηρεί τα πνευματικά και κάθε άλλης φύσης δικαιώματα στα εισαχθέντα στοιχεία, καθώς και στα μετέπειτα αντίγραφά τους.

2. Η άδεια χρήσης. Η άδεια που χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική ) χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή μεταφορά μεταποίηση μεταπώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που ρητά καθορίζεται εδώ ή/ και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του SpringHome.gr.

3. Ευθύνη προς αποζημίωση. Το SpringHome.gr δηλώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφά και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η δικαιούχος δεν έχει σε καμιά περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση του κόμβου.

4. Σύνδεσμοι (hyperlinks). Η ιστοσελίδα παρέχει συνδέσμους (hyperlinks) των οποίων δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών, δεν παρέχει καμιά απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενο τους και ως εκ τούτου δεν δύναται να καταλογιστεί οποιαδήποτε μορφής ευθύνη για το υλικό αυτό.

5. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ορίζεται από το SpringHome.gr, υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία η οποία καθοδηγεί τη χρήση και ερμηνεία της. Η πρόσβαση χρηστών από άλλη χώρα δεν αναιρεί την ευθύνη στο ελληνικό δίκαιο.

6. Προσωπικά δεδομένα. Η δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται με την συγκατάθεση των χρηστών του δικτυακού τόπου κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα επεξεργάζονται με με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

7. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων εκ του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλων ειδικότερων νόμων